Pomóż Nam

Wsparcie

Na co dzień prowadzę Pallotyńską Szkolę Nowej Ewangelizacji, wspólnoty formacyjno-ewangelizacyjne Przyjaciele Oblubieńca oraz ewangelizacyjny zespół uwielbienia „Razem za Jezusem”

N

aszym celem jest formacja ewangelizatorów, którzy będą służyć Bogu i Kościołowi głosząc ewangelię i formując kolejnych ewangelizatorów w Polsce i za granicą.

Jeżeli pragniesz wspierać nas w dziele Nowej Ewangelizacji – możesz to zrobić przekazując ofiarę na ten cel, aby dzięki twojej pomocy jak najwięcej osób mogło poznać Jezusa.

Ewangelizacja

 • WSPIERAMY FORMACJĘ EWANGELIZATORÓW
 • PROWADZIMY WARSZTATY MUZYCZNE I WOKALNE
 • ZAKŁADAMY NOWE WSPÓLNOTY W POLSCE I ZA GRANICĄ
 • TWORZYMY FORMACJĘ DLA WSPÓLNOT
 • PROWADZIMY SESJE FORMACYJNE
 • SZKOLIMY ANIMATORÓW
 • UMOŻLIWIAMY UDZIAŁ W KURSACH EWANGELIZACYJNYCH OSOBOM, KTÓRYCH NA TO NIE STAĆ
 • ORGANIZUJEMY AKCJE EWANGELIZACYJNE
 • TRANSMITUJEMY WYDARZENIA EWANGELIZACYJNE
 • PROMUJEMY WARTOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIE WE WSPÓŁCZENYCH MEDIACH
 • PROWADZIMY BIURO, KTÓRE KOORDYNUJE DZIAŁANIA EWANGELIZACYJNE
 • ORGANIZUJEMY KONCERTY EWANGELIZACYJNE I WIECZORY CHWAŁY

DZIĘKUJEMY ZA TWOJE WSPARCIE, DZIĘKI KTÓREMU MOŻEMY REALIZOWAĆ DZIEŁA, DO KTÓRYCH ZAPRASZA NAS BÓG!

 Wspólnota Przyjaciele Oblubieńca
Al. Warszawska 31
20-803 Lublin

Bank PEKAO SA
nr konta: 54 1240 2382 1111 0010 7248 1308
z dopiskiem: „darowizna”

Za każde wsparcie serdecznie dziękujemy!